Förhandlingen mellan den spanska delegationen ledd av utrikesminister Arancha González Laya och den brittiska ledd av Dominic Raab drog ut på tiden. Men slutligen kom man alltså överens om en kompromiss som framför allt gynnar alla människorna som bor arbetar och lever i Gibraltarområdet. Ungefär femtontusen spanjorer jobbpendlar till Gibraltar. Många gibraltarbor tillbringar stor del av sin ledia tid i Spanien. Nu kan de röra sig fritt. Ända sedan Storbritannien erövrade Gibraltar för mer än trehundra år sedan har de styrande i Madrid försökt få bort britterna från klippan. General Franco försökte under flera år svälta ut Gibraltar med en stenhård gräns som ingen kunde passera. Inte ens vatten fick gibraltarborna ta från Spanien. Men resultatet blev tvärt om. En mycket stark egen identitet växte fram hos gibraltarborna. Under senare år har världen förändrats och många spanjorer arbetar i Gibraltar. Gränsen har dock funnits kvar. Emellanåt har också konflikten mellan London och Madrid blossat upp. Speciellt när det suttit en konservativ regering i Madrid. Avtalet innebär att landgränsen mellan den spanska gränskommunen La Línea de la Concepción och den brittiska kronkolonin Gibraltar helt upphör att existera om sex månader. Gibraltar blir i praktiken en del av EU:s inre marknad med den internationella hamnen och flygplatsen som yttre gräns. Britter som kommer till Gibraltar kommer alltså att behöva pass eftersom Storbritannien inte ingår i Schengen, medan spanjorer och svenskar får resa in fritt. Det finns förstås olika syn på avtalet. Spanska nationalister som finns inom högern är kritiska till att den spanska regeringen gett upp tanken på att infoga Gibraltar i Spanien. Spanska internationalister som finns inom vänstern anser att Spanien är vinare då det nya avtalet i praktiken innebär att Gibraltar nu kommer närmare Spanien än Storbritannien.